HEST, Første produktet som virkar:

“Sjølv har eg ein unghingst som eg må bruke Optima på for å halde ein klø-uvane i sjakk, medan ei hoppe på stallen min også blir spraya jamnt med Optima fordi ho held på å ødelegge mana si. Begge desse er mine personlege “optima-representantar” – eg anbefalar produktet til alle eg kjem over som har hestar med klø-problem. Det hadde eg ikkje gjort hadde det ikkje vore for eigne gode erfaringar. Optima er det første produktet eg nokon gong har nytta som faktisk virkar.”