Om Optima pH produkter for geit

geit_optimaBruk av Optima kan redusera førekomsten av bakterien S.aureus ved geitehald.

 

Optima til geit ved kjeing og seinare

Geit er det husdyret der bakterien S.aureus er mest utbreidd.

Forutan i jur ved mastitt har ny forskning ved Veterinærinstituttet i Oslo vist at bakterien ofte finst i nase, vulva og på spenane. Og den finst alltid i tankmjølk. Heile miljøet er gjennominfisert. Smittepresset er stort.
Systematisk bruk av Optima spenevask og spenespray kan redusera dette smittepresset.

Optima pH gel

til bruk ved fødselshjelp, til overflatesår og som jur- og spenesalve.

Ved problem i mage/tarm

Prøv Optima pH mageregulator til enkeltdyr og ein kombinasjon av denne og Optima pH organiske syrer ved flokkproblem.

Munnskurv på kje

Optima blir brukt av mange med godt resultat ved munnskurv på kje. Alginat er gunstig for helingsprosessen, og dei organiske syrene senkar proteaseaktiviteten, og styrer bakterieveksten bort frå problembakteriane som seinkar helingsprosessen. Bruk rikeleg med Optima pH gel 1-2 g dagleg.

gel_dyr_optima

Bli fornøgd:

Me er så sikre på at også du vil bli ein fornøgd kunde at skulle du likevel ikkje bli det får du kjøpesummen tilbake utan vidare. Einaste vilkåret er at du i ein mail fortel om korleis du har brukt produktet og kva som ikkje vart i samsvar med produktopplysningane.

Optima er produkta som gjer kvardagen din som geitebonde lettare. Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Tlf 56564610