MI

I desse tider, når det er så mykje snakk om MI (methylisothiazolinone) og parabener vil me minna deko om at Optima sine produkt sjølvsagt er utan desse stoffa!
Optima sine produkt har få ingrediensar og i hudpleieprodukta er alle godkjende til bruk i mat. I hudvask produkta har me sjølvsagt litt vaskestoff for å få vaskeeffekt.. Men me brukar halvparten i forhold til andre vaskeprodukt. Med den låge pH 4 er Optima perfekt til vask av heile kroppen.