Optima pH 4 SPENESPRAY har vist sikker effekt på jurhelsa. Mastitt er den sjukdommen mjølkeprodusentar over heile verda taper mest på. Optima har fokusert på pleie av spenen og stress mot uønskte bakteriar ved hjelp av alginat og organiske syrer. Alt i 1998 viste spenesprayen effekt på mastitt i ei større produktevaluering utført i regi av Tine/Hts. Tinetrykk 2/2000. Seinare er spenesprayen vidareutvikla i fleire omgangar og er pr i dag betre enn nokosinne

Optima pH 4

SPENESPRAY

For mjuke og elastiske spenar.
Optima har fokusert på pleie av spenen og stress mot uønskte bakteriar ved hjelp av alginat og organiske syrer.
Optima pH spenespray er produktet som har vist sikker effekt på jurhelsa. Bruk av denne spenesprayen er eit rimeleg og godt dokumentert jurhelsetiltak.

I Optima spenespray er det ikkje solfaktor. Det er fordi me ikkje vil ha slike kjemikalier i våre produkter, og fordi det er lite bruk for solfaktor på spenane i vårt klima. Mange har gode erfaringar med Optima gel når det er rikeleg med sol, og ved ekstrem sol og vind tilrår me å bruka spenesalve med solfaktor.

Innhald:
Organiske syrer, alginat, glyserol, aroma, farge og vatn. Ingen miljøgifter. Alle råstoff er godkjent til bruk i mat.

Lagring:
Produkta er haldbare i romtemperatur. Høg romtemperatur over lang tid er likevel uheldig for konsistensen. Refillflasker bør derfor lagrast ved lågare temperatur.

Les meir om produkt for storfe

HMS datablad spenespray

SPENESPRAY

Alle prisar vert vist inkl. mva for norske lesarar. For øvrige land, også Danmark og Sverige, vert prisar vist eks. mva. Frakt og evt. toll kjem i tillegg til alle prisar. NORGE: Fraktfritt ved kjøp over kr. 1400.- inkl.mva.
OMTALE, NYTT OG TILBAKEMELDINGAR:
  • Våre forhandlarar

    Våre forhandlarar

    Her kan du kjøpa Optima-produkta: Av praktiske omsyn er forhandlarlista … Fortsett å lese Våre …
  • Hund med såre poter

    Hund med såre poter

    En venninne behandlet hunden med hudvask, hudspray og gel etter … Fortsett å lese Hund …
Handlekurv
Hippokrates