Om Optima pH produkter for sau

hudspray_hudvask_dyr_sau2_optimaDen første tida etter lamming blir det gjerne sår på spenar og munnskurv på lam. I begge tilfelle er det brukt Optima pH gel med svært gode resultat.

Optima til sau ved lamming og etterpå

Den første tida etter lamming blir det gjerne
sår på spenar og munnskurv på lam.

I begge tilfelle er det brukt Optima pH gel med svært gode resultat.
God hygiene ved fødsels-hjelp på sau er viktig.
Vask hender og området rundt vulva med Optima pH hudvask for dyr. Bruk så Optima pH gel.

Les meir om bruksområde på vårt faktaark for sau

Overflatesår på jur/spenar etc

Bruk Optima pH gel som «jur og spenesalve».

Lammebyte/ Lamme adopsjon

Hvis du under lamminga har lam til overs og veit eller har sterk mistanke om at ein sau kjem med 1 lam, kan du med Optima få denne til å overta eit overskytande lam.
Dag Laupsa-Borge som er sauebonde i Kvam i Hardanger har utvikla ein metode (Lammebyte_2012) som fungerer i så godt som alltid. Grunnane til dette er at hudvasken fjernar den «gamle» lukta av lammet, og hudsprayen smakar så godt at sauen slikkar det. Og då er det gjort! Sauen har akseptert lammet som sitt eige.

Ved mageproblem på lam

Får du så mange lam at du ikkje greier å plassera dei under andre sauer og må fôra dei med mjølk eller mjølkeerstatning kan du tilsetja ei blanding av Optima pH mageregulator og Optima pH organiske syrer for å unngå mage- og tarmproblem.

Munnskurv på lam

Optima blir brukt av mange med godt resultat ved munnskurv på lam. Alginat er gunstig for helingsprosessen, og dei organiske syrene senkar proteaseaktiviteten og styrer bakterieveksten bort frå problembakteriane. Bruk rikeleg med Optima pH gel 1-2 g dagleg.

gel_dyr_optima

Bli fornøgd eller pengane tilbake:

Me er så sikre på at også du vil bli ein fornøgd kunde at skulle du likevel ikkje bli det får du kjøpesummen tilbake utan vidare. Einaste vilkåret er at du i ein mail fortel om korleis du har brukt produktet og kva som ikkje vart i samsvar med produktopplysningane.

Optima er produkta som gjer kvardagen din som sauebonde lettare. Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Tlf. 56564610