Korleis bli forhandlar

1) FOTTERAPEUTAR

Fotterapeutar over heile landet har sett den gode effekten av Optima. Dei brukar det både til behandling og har det for vidaresal.
Lista er sortert etter stigande postnummer.


2) ANDRE FORHANDLARAR AV PRODUKT TIL FOLK

Td. Apotek og helseforretningar. Lista er sortert etter stigande postnummer.


3) VETERINÆRAR, DYREBUTIKKAR OG ANDRE FORHANDLARAR AV PRODUKT TIL DYR

Veterinærar som brukar Optima i sin praksis og har det for vidaresal.
Diverse dyrebutikkar og andre som sel Optima for dyr. Lista er sortert etter stigande postnummer.


4) FELLESKJØPET, BONDEKOMPANIET OG ANDRE BUTIKKAR MED VARER TIL BÅDE FOLK OG DYR

Du finn no Optima i Felleskjøp-butikkar over heile landet. Hjå Bondekompaniet, Nessemaskin og andre forhandlarar som sel til både folk og dyr. Lista er sortert etter stigande postnummer.