Om Optima-pH produkter for gris

gris_optimaOptima har fokusert på pleie av spenen og stress mot uønskte bakteriar ved hjelp av alginat og organiske syrer.

Optima til gris, produkta som gjer kvardagen din som
grisebonde lettare

Vask med Optima kan redusera smittepresset

Mange som driv med gris i dag er sikkert for unge til å hugsa innføringa av maur-syre i fôr til gris frå 1985.
Motstanden var lenge stor i fagmiljøa, og mange smilte av begrepet normalflora. Det er det ingen som gjer lenger. Etter 2000 har det same prinsippet slått igjennom til utvortes bruk både hos folk og dyr.

Optima pH gel

er glidemidlet du bør bruka ved fødselshjelp
Dette produktet har heilt andre eigenskapar enn dei andre som finst. Det er brukt i mange buskapar med godt resultat, bl a av Sissel og Trond Mehus, som er heilt i toppen blant svineprodusentane.

gel_dyr_optima

Smittereduksjon

Vask fødebingen med Optima pH universalvask og bruk Optima pH organiske syrer etterpå. Vask purka med Optima pH hudvask for dyr ved overføring til fødebingen for å minska smittepresset mot spegrisene. Før og etter fødsel kan det løna seg å spraya rikeleg med Optima pH hudspray på vulva og jur/spenar. Du kan også spraya smågrishjørna med organiske syrer for å optimalisera miljøet/redusera smittepresset.

Til overflatesår-bogsår og sår på jur og spenar hos purke

Vask bogsåret med Optima pH hudvask for dyr hvis det er forurensa og påfør så rikeleg med Optima pH gel; helst 2 g pr dag. Start med gelen når du ser det første tegnet til unormal hud på den aktuelle plassen.

Andre bruksområde

Det er også brukt  spray ved reproduksjonsproblem. I slike tilfelle blir det spraya i og rundt vulva i dagane før inseminering.

Bli fornøgd:

Me er så sikre på at også du vil bli ein fornøgd kunde at skulle du likevel ikkje bli det får du kjøpesummen tilbake utan vidare. Einaste vilkåret er at du i ein mail fortel om korleis du har brukt produktet og kva som ikkje vart i samsvar med produktopplysningane.

Optima er produkta som gjer kvardagen din som grisebonde lettare. Ta gjerne kontakt ved spørsmål. Tlf 56564610