Kløe og flass,- tilbakemelding frå ungdom:

”Eg var elev ved Sogn Jord- og Hagebruksskule då du var innom på vitjing i vår.
Eg har prøva hudvask/sjampo og er særs nøgd med den. Eg har i mange år vore
plaga med kløe og flass i hovudbotn. Det er eg ikkje no lenger. Dessutan har eg og
vore plaga med tunn og sår hud i ansiktet dei siste tre åra, spesielt om vintrane.
Dette ser òg ut til å vera over no.
No held eg på å går tom for ovannemde produkt og eg vil difor tinge nytt. Eg vil
dessutan prøva hudpleien”.