HEST: Halekløe

Eg vil gjerne gi tilbakemelding om at eg har prøvd produktet på mild halekløe på ein av hestane mine, og det ser ut til å fungere godt. I alle fall betre enn nokon andre middel eg har prøvd.